Notarea în cartea funciară a unui proces; admisibilitate

inregistrari la cartea funciara
Inregistrari la Cartea Funciara; ce și când...

Notările în cartea funciară – când, cum și care ar fi rațiunea care le-ar face posibile – sunt bine definite de legiuitor. Tocmai în scopul de a evita abuzurile. În continuare vă vom prezenta condițiile de admisibilitate a cereriilor de notare în CF. De asemenea, vom exemplifica și cu o speță din 2019.

Astfel, pentru a fi admisibilă efectuarea unei notări, trebuie ca să existe o legătură între actul sau faptul juridic ce se solicită a fi notat şi imobilul în legătură cu care se solicită efectuarea notării.

Dreptul de proprietate și notarea în cartea funciară

Potrivit Legii cadastrului și a publicității imobiliare, respectiv a Legii nr. 7/1996, art 23 pct B, lit. f, în partea a doua a cărții funciare se înscriu acțiunile privitoare la dreptul de proprietate. Articolul 902 din Codul Civil prevede care sunt actele sau faptele juridice supuse notării.

 • punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri;
 • cererea de declarare a morţii unei persoane fizice, hotărârea judecătorească de declarare a morţii şi cererea de anulare sau de rectificare a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii;
 • calitatea de bun comun a unui imobil;
 • convenţia matrimonială, precum şi modificarea sau, după caz, înlocuirea ei;
 • destinaţia unui imobil de locuinţă a familiei;
 • locaţiunea (inchirierea) şi cesiunea de venituri;
 • aportul de folosinţă la capitalul social al unei societăţi;
 • interdicţia convenţională de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris;
 • vânzarea făcută cu rezerva dreptului de proprietate;
 • dreptul de a revoca sau denunţa unilateral contractul;
 • pactul comisoriu şi declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală a contractului;
 • antecontractul şi pactul de opţiune;
 • dreptul de preempţiune născut din convenţii;
 • intenţia de a înstrăina sau de a ipoteca;
 • schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanţii reale asupra creanţei ipotecare;
 • deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum şi închiderea acestei proceduri;
 • sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
 • acţiunea în prestaţie tabulară, acţiunea în justificare şi acţiunea în rectificare;
 • acţiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară, acţiunea în partaj, acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, acţiunea revocatorie, precum şi orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise;
 • punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârşită printr-o faptă prevăzută de legea penală.

Prin urmare, sfera notărilor actiunilor civile este restransa de legiuitor la acele actiuni care privesc proprietatea. Adica acele actiuni in urma carora situatia juridica a imobilului s-ar putea schimba.

Acțiunea civilă în pretenții și dreptul de proprietate

Legatura dintre o acțiune civila in pretentii (prin care se solicita obligarea paratului la plata unei sume de bani) si imobilul proprietate a sa, inscris in cartea funciara, nu este o legatura concreta, directa, ci o legatura derivata din modul in care creditorul (reclamantul) intelege sa-si acopere creanta.

Astfel, intr-o Decizie de speta nr. 52/22.01.2019 a Tribunalului Brasov, instanta de apel a retinut ca s-a solicitat notarea in cartea funciara a unei actiuni civile avand ca obiect pretentii, imobilul fiind intabulat pe numele concubinei petentului.

Actiunea in pretentii nu are caracterul unei actiuni reale, nu priveste proprietatea, astfel ca nu face parte din actiunile ce pot fi notate in cartea funciara.

Acțiunile în pretenții nu se înscriu în cartea funciară

Instanta a mai retinut ca notarea unui asemenea proces in cartea funciara nu da nastere a vreunui posibil drept al creditorului-petent de a executa silit, cu prioritate, imobilul asupra caruia a efectuat investitiile si nici nu restrange dreptul proprietarului de a dispune de bunul sau.

In cazul in care petentul a urmarit executarea creantei sale (in situatia in care castiga procesul avand ca obiect pretentii) are la indemana masutrile asiguratorii si nu calea notării in cartea funciara a procesului, intrucat notarea nu poate avea decat efectul unor piedici in exercitarea de catre concubina sa (proprietara bunului) a prerogativelor dreptului de proprietate.

Altfel, s-ar ajunge la situatia in care orice actiune civila ar avea legatura cu imobilul, creandu-se abuzul sub forma formularii unor cereri de notare a actiunilor in cartea funciara, care ar ingradi libertatea proprietarilor tabulari de a dispune de bunurile lor.

Aceeasi este situatia si in cazul cererii de notare in cartea funciara a unui imobil a unei plângeri penale formulată împotriva proprietarilor imobilului (teren/constructie), câtă vreme această plângere nu priveşte imobilul respectiv.

» Citește și: Promisiunea de vânzare a unui imobil făcută doar de către un coproprietar