Plângerea contravențională; instanța competentă și motivarea acesteia

plangere contraventionala la contraventii si infractiuni rutiere
plangere contraventionala la contraventii si infractiuni rutiere...

În rândurile următoare ne vom referi la câteva aspecte esențiale legate de plângerea împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției. Mai ales din perspectiva Deciziei 16/2023 de soluționare a unui recurs în interesul legii (RIL).

Unde se depune plângerea contravențională

Potrivit art 32(1) din OG nr 2/2001, plângerea împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției se depune și se soluționează la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.

Aceasta competenta alternativa nu se aplica in cazul contraventiilor savarsite ca urmare a incalcarii disp. codului rutier, situatie in care vorbim despre o competenta exclusiva a Judecatoriei în a cărei rază a fost constatată fapta.

Astfel : prin Decizia nr. 16/2023, pronuntata de Î.C.C.J in recurs în interesul legii, a stabilit ca : In cazul contestării procesului-verbal de contravenție, incheiat in baza prevederilor OUG nr. 195/2002- privind circulaţia pe drumurile publice (act normativ special ce derogă de la norma generală, OG nr. 2/2001 ), competenta de solutionare a plangerii revine judecătoriei în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

Termenul de depunere și motivarea, conform RIL din 2023

Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune, în termen de 15 zile de la comunicare.

Însă, Potrivit Deciziei nr. 44/2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, aceasta trebuia sa fie şi motivată în teremenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie.

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă”.

In caz contrar, plangerea se anula ca nemotivata, fara ca instanta de judecata sa mai analizeze fondul cauzei.

Decizia 16 RIL 2023 al ICCJ

Insa, in 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – solutionand un recurs în interesul legii (R.I.L), a pronuntat Decizia nr. 16/2023 , stabilind următoarea soluţie:

„chiar dacă plângerea contravențională este depusă inițial fără motivare, reclamantul are posibilitatea să își motiveze plângerea până la primul termen de judecată, beneficiind de procedura de regularizare a cererii prevăzută de Codul de procedură civilă.”

Astfel, potrivit art. 204 (1) din Codul de procedură civilă, reclamantul poate, atunci când depune o plângere contravențională, să își modifice cererea și să propună noi dovezi numai până la primul termen la care acesta este legal citat.

În plus, același act normativ stabilește că “în acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.”

Concluzionand, in prezent, plangerea contraventionala, declarata impotriva procesului verbal de contraventie, in termenul legal de 15 zile , se poate motiva pana la primul termen de judecata.

» Când sunt nelegale procesele verbale de constatare a contravenției