Despre Euroins și cum se fac plățile de la FGA

RCA Euroins FGA
Scandalul momentului; Cum se fac platile in scandalul Euroins

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a luat act de decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind retagerea autorizaţiei de funcţionare a companiei Euroins România, constatarea stării de insolvenţă, urmând ca ASF să promoveze în instanţă cererea de deschidere a procedurii de faliment, iar începând cu data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial, FGA poate începe deschiderea dosarelor de daună pentru şoferii păgubiţi ai Euroins, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii FGA.

Cererea de deschidere a dosarului de daună se completeză în situaţia în care pentru un eveniment asigurat acoperit de o poliţă de asigurare în vigoare, nu a fost deschis un dosar de daună de către societatea Euroins.

FGA poate primi cereri de plată, din partea potenţialilor creditori de asigurare ai Societăţii Euroins Romania Asigurare Reasigurare

Potrivit legii, tot de la data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial al României,  creditorii de asigurări ai Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. pot depune cereri de plată la FGA (Anexa nr 10) sau cereri de restituire primă (Anexa nr 9).

Potrivit legii, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, în termen de 60 de zile de la data publicării în MO al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare.

Cererile de plată se pot depune până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererile de plată pot fi depuse în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.

Art 15 (2) din Legea 213/2015 prevede ca despagubirea se va face în limita a 500.000 lei pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență.

În caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere, motivată; împotriva deciziei se poate formula contestaţie în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, sub sancţiunea decăderii, la instanţele civile de la sediul Fondului, potrivit normelor de competenţă generală din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (51 )Hotărârile judecătoreşti pronunţate potrivit alin. (5) sunt supuse căilor de atac prevăzute de Legea nr. 134/2010

În caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere, motivată; împotriva deciziei se poate formula contestaţie în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, sub sancţiunea decăderii, la instanţele civile de la sediul Fondului, potrivit normelor de competenţă generală din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile judecătoreşti pronunţate potrivit alin. (5) sunt supuse căilor de atac prevăzute de Legea nr. 134/2010