Regimurile matrimoniale în dreptul civil românesc

regim matrimonial avocat divort

Un avocat, în cazul unui divorț, va spune întotdeauna că un regim matrimonial bine ales scutește de multe neplăceri. Așa și este, căci despărțirile și separările fac parte din viața de cuplu. Bunurile mobile sau imobile vor fi întotdeauna subiect de partaj, Orice avocat v-ar recomanda să analizați regimul matrimonial înainte de căsătorie. Dar, în realitate, prea puțini se gândesc la aceste aspecte…

Căsătoria este definită de Codul civil în art. 259 ca fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii. Aceasta dă naștere atât unor relații de natură nepatrimonială, cum ar fi obligația de respect reciproc și obligația de fidelitate, prevăzute în art. 309, alin. (1) C. civ., cât și unor relații de natură patrimonială.

Când iau decizia de a se căsători și de a întemeia o familie, statisticile arată că viitorii soți se gândesc prea puțin la latura patrimonială a căsătoriei. Alegerea regimului matrimonial nu constituie un subiect principal în înțelegerile soților înaintea căsătoriei. Raporturile patrimoniale generate de căsătorie sunt foarte importante pentru desfășurarea vieții de familiei și ar trebui să fie un subiect analizat. Aceștia ar trebui să discute subiectul înaintea încheierii căsătoriei. Viitori soți să-și poată alege regimul matrimonial potrivit specificului relației lor.

Regimurile matrimoniale se referă la ansamblul prevederilor legale ce reglementează efectele patrimoniale ale căsătoriei. Sunt prezente doar în situația încheierii unei căsătorii. Regimurile matrimoniale prezente în dreptul civil românesc sunt:

  • regimul comunității legale
  • regimul separației de bunuri
  • regimul comunității convenționale, conform art. 312 C. civ.

Tipuri de regimuri matrimoniale

Toate cele trei regimuri matrimoniale sunt subordonate în mod obligatoriu prevederilor ce constituie regimul primar imperativ, regim ce are ca și scop protecția și aducerea la îndeplinire a scopului căsătoriei. Prevederile ce compun regimul primar imperativ se referă la:

  • protecția locuinței
  • suportarea cheltuielilor căsătoriei

Reglementările se regăsesc în art. 321-328 C. civ.

Regimul comunității legale de bunuri

Regimul comunității legale este regimul ce se va aplica soților în lipsa unei convenții matrimoniale. Acest regim are ca și specific prezumția comunității de bunuri. Respectiv că bunurile dobândite de ORICARE dintre soți în timpul regimului comunității legale sunt bunuri comune în devălmășie a soților. Aceasta conform art. 339 C. civ. Un regim matrimonial de a est tip este cel mai des întâlnit.

Totodată, prevederile regimului comunității legale definesc, în art. 340 C. civ., noțiunea de bunuri proprii ale fiecărui soț, câteva dintre ele fiind bunurile dobândite prin moștenire legală, legat sau donație (cu excepția cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune), bunurile de uz personal și altele.

Regimul separației de bunuri

Specificul regimului separației de bunuri este faptul că fiecare soț este proprietar exclusiv cu privire la bunurile dobândite înainte de căsătorie. De asemenea și în privința bunurilor pe care le dobândește după încheierea căsătoriei în nume propriu. Acest regim ia naștere prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Convenția matrimonială se încheie la notar și pentru aceasta sunt necesare următoarele acte:

  • carte de identitate
  • carte de identitate provizorie, permis de sedere sau pasaport pentru cetatenii straini
  • certificatul de casatorie (pentru conventii ematrimoniale incheiate intre soti)
  • conventia matrimonial anterioara (daca exista)
  • procura autentica (daca una din parti ester eprezentata prin mandatar).

Regimul comunității convenționale

Acest regim matrimonial presupune și el încheierea unei convenții matrimoniale pentru adoptarea sa și constituie o derogare convențională de la dispozițiile privind regimul matrimonial, conform art. 366 C. civ. Prin regimul comunității convenționale, soții pot de exemplu să includă în comunitate, în tot sau în parte, bunurile dobândite înainte sau după căsătorie, cu excepția bunurilor de uz personal și a celor destinate exercitării profesiei unuia dintre soți.

În concluzie, raporturile patrimoniale ale căsătoriei au importanță deosebită datorită influenței asupra raporturile nepatrimoniale și datorită faptului că sunt necesare desfășurării vieții familiale, astfel că alegerea regimului matrimonial potrivit cuplului este un prim pas deosebit de important pentru desfășurarea unei vieți familiale ferite de soluția divorțului.

» Cine primește locuința după divorț