Onorariul de avocat, ce înseamnă și cum se calculează

avocat Timisoara
Avocat in Timisoara - Mirela David

onorariu-avocatOnorariul reprezinta o plata, retributie data unui intelectual pentru un serviciu prestat in sfera ocupatiilor sale. Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau.

Stabilirea onorariilor pentru avocați

Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

 • timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;
 • natura, noutatea si dificultatea cazului;
 • importanta intereselor in cauza;
 • imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client il impiedica pe avocat sa accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de client fara investigatii suplimentare;
 • notorietatea, titlurile, vechimea in munca, experienta, reputatia si specializarea avocatului;
 • conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
 • avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • situatia financiara a clientului;
 • constrangerile de timp in care este obligat de imprejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client. Onorariile se determina si se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia intre avocat si client, inainte de inceperea asistentei si/sau reprezentarii clientului.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

 • onorarii orare;
 • onorarii fixe (forfetare);
 • onorarii de succes;
 • onorarii formate din combinarea criteriilor de mai sus.

Avocatul are dreptul ca in completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat. In cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât in legatura cu latura civila a cauzei. Onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit impreuna cu onorariul orar sau fix.

Majoritatea onorariilor se negociaza intre avocat si client.

Servicii oferite de Societatea civilă de avocați David & Zănescu

Serviciile pe care Cabinetul nostru de avocatura le ofera clientilor sunt urmatoarele:

 • Consultatii si cereri cu caracter juridic;
 • Asistare si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti sau autoritatilor publice/private;
 • Redactare de acte juridice, atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • Infiintarea societatilor comerciale si inregistrarea acestora, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate, precum si infiintarea si inregistrarea organizatiilor cu scop nepatrimonial;
 • intocmirea si formularea in numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane fizice/juridice, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime, reprezentarea efectuandu-se cu diligenta unui bun profesionist, in limitele legii.

Asistarea si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza printr-o diligenta profesionala adecvata.

Ca urmare a incheierii unui contract de asistenta juridica asistarea si/sau reprezentarea intr-o procedura legala, clientul va beneficia de o pregatire temeinica a cauzelor / proiectelor, cu promptitudine si potrivit naturii cazului.

Competenta profesionala a membrilor acestui Cabinet de Avocat se realizeaza prin intermediul cunostintelor juridice adecvate, abilitatile practice specifice si pregatirea necesara pentru asistarea sau reprezentarea concreta afiecarui client in parte.

Consultatii juridice

Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes, precum:

 • redactarea si furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
 • elaborarea de opinii legale;
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
 • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
 • orice alte consultatii in domeniul juridic.

Actele juridice solicitate de catre client vor fi redactate si atestate de catre Societatea Civila de Parteneri Avocați David & Zanescu din Timișoara prin semnarea in fata unui avocat si vor purta o incheiere de atestare a identitatii partilor semnatare, a consimtamantului si a datei actului respectiv. Astfel darea de data certa inscrisurilor se realizeaza prin indicarea datei (ziua, luna, anul ). Inscrisul a carei atestare este solicitata se va intocmi in numarul de exemplare cerut de client.

Avocatura in Romania s-a dezvoltat in ultima perioada, consultatiile juridice online constituind pentru persoanele fizice si chiar juridice un mod mult mai usor de a intra in contact cu un cabinet avocat sau cu un avocat. Dezvoltarea online a unei „piete de avocatura” s-a impus datorita numarului tot mai mare de utilizatori ai retelei de internet.

Pentru a primi un raspuns de la societatea noastră de avocați din Timișoara, va rugam postati mesajul/intrebarea dvs. în formularul special creat in acest sens, inclusiv datele de contact cerute.

NOTA:

Raspunsul acordat de catre oricare dintre cei doi avocați parteneri la mesajul trimis de dumneavoastra, are ca scop informarea si orientarea la modul general, fara sa genereze o relatie contractuala avocat – client si fara sa creeze obligatii reciproce. Astfel, ramane la latitudinea dumneavoastra exclusiva sa actionati in consecinta, bazandu-va in intregime sau in parte pe sfatul primit. Societatea Civilă de Parteneri Avocați David & Zanescu nu va prelua nicio responsabilitate pentru orice situatii ce s-ar putea ivi.