Plata despagubiri accidente – asigurator în faliment sau insolventa

avocat plata despagubiri
Avocat pentru plata despăgubirilor

Dacă societatea de asigurari, care trebuie sa achite despagubiri pentru daune din vina persoanei asigurate RCA la aceasta intra in faliment (vezi cazul SC Astra si SC City Insurance), aceste despagubiri urmeaza a se plati de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor (F.G.A). Aceasta, in baza Legii nr. 213/2015 în care se instituie o procedura speciala in acest sens.

Mentionam ca in practica sunt doua situatii care pot aparea in acest caz:

1. Cand evenimentul se petrece dupa deschiderea procedurii de insolventa/faliment a asiguratorului – caz in care se va deschide un dosar de dauna direct la FGA. Acesta , dupa solutionarea cererii de plata , va emie o Decizie , in caz de respingere partiala sau totala a sumei solicitate prin cererea de plata .

Decizia este act administrativ , in sensul disp. art 2 , al.1, lit c din Legea nr 554/2004 si poate fi contestata , in termen de 10 zile de la comunicare , la Curtea de Apel Bucuresti – sectia contencios administrativ si fiscal, aceasta avand competenta specializata sa solutioneze astfel de cereri, in prima instanta, potrivit art 13 al. 5 din Legea nr 213/2015.

2. In cazul in care pe rolul instantelor de judecata de drept comun se afla un litigiu cu asiguratorul privind cuantumul despagubirilor si a imprejurarilor in care s-a produs accidentul. Dacă in timpul procesului acesta intra in procesura insolventei – FGA nu va putea sta in judecata in locul asiguratorului.

FGA nu poate avea nici calitate de chemat in garantie si nici calitatea de parat, nefiind parte intr-un raport juridic de drept privat cu reclamantii, anterior demararii procesului. Fondul nu este succesor in drepturi si obligatii al societatii de asigurare aflata in faliment , avand o obligatie de sine statatoare, izvorata din lege si care se realizeaza prin procedura speciala prevazuta de Legea 213/2015- partea interesata avand dreptul de acces la instanta de contencios administrativ, in situatia in care este nemultumita de rezolvarea data cererii sale de catre comisia speciala constituita in cadrul Fondului.

              Deci nu exista un drept de optiune intre aceasta cale ( procedura speciala ) si cea de drept comun.

              Asadar, chiar daca exista un proces pe rol cu asiguratorul ( care intra in faliment in timpul judecatii ) , aceasta se va suspenda de drept in temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014 , petentul urmand sa apeleze la procedura administrativa- deschizand dosar de dauna la Fond, in condiriile si termenele prevazute de Legea speciala 213/20015.

Depunerea cererilor de plată. Cuantumul plății

Aceasta se va putea începând cu data publicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizatiei asiguratorului și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

Conform art.14 din Legea 213/2015 modificată prin OUG 102/2021 publicată în Monitorul Oficial al României în data de 27 septembrie 2021, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvenţă poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condiţiile prevăzute la art. 121 şi alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererile de plată poate fi depuse în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.Plata despăgubirilor se face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în insolvență, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.