Sechestru judiciar; definire, conditii legale si practica

avocat timisoara sechestru judiciar
Sechestrul judiciar explicat de avocat Mirela David din Timișoara

              Sechestrul judiciar este o masura asiguratorie care consta în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/si imobile. (Conform art.972 Cod procedura civila) Acestea formeaza chiar obiectul litigiului de fond. În cazurile si conditiile expres prevazute de lege, ea poate fi dispusa si asupra unor bunuri cu privire la care nu exista un proces.

               Aceasta masura asiguratorie consta în încredintarea de catre instanta a pazei bunurilor unui administrator sechestru ( care poate fi o terta persoana sau chiar detinatorul bunului : reclamantul sau paratul ) pana cand procesul va fi finalizat printr-o hotarare executorie si se instituie numai daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului ce face obiectul litigiului si doar la cererea persoanei interesate.

Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului

            Cererea prin care se solicita înfiintarea sechestrului judiciar se adreseaza instantei investite cu judecarea actiunii principale În cazurile de exceptie prevazute de art.973 alin.2 Cod procedura civila (cand nu exista proces pe rol) instantei în circumscriptia careia se afla bunul ce urmeaza a fi pus sub sechestru. Conform art.973 Cod procedura civila .

            In acest din urma caz, partea care a obtinut instituirea sechestrului judiciar trebuie ca in termen de 20 de zile, sa introduca actiunea la instanta competenta. Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta cu citarea partilor. Încheierea de admitere sau respingere poate fi atacata in termen de 5 zile de la pronuntare.

            In caz de admitere a cererii de sechestru judiciar, instanta il poate obliga pe reclamant la darea unei cautiuni. Nedepunerea acesteia duce la desfiintarea de drept a masurii.

            Admiterea cererii de sechestru judiciar , in cazul bunurilort imobile, se va inscrie in cartea funciara, iar in cazul bunurilor mobile – se va inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare sau la registrul comertului daca obiectul sechestrului il reprezinta aciuni/parti sociale.

Practica sechestrului judiciar

              Procedura este utilizata când se promoveaza un litigiu prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare. Indiferent dacă este vorba de bunuri mobile sau imobile. De asemenea, în procese de partaj bunuri comune, astfel se indisponibilizează bunul in cauza, pana la solutionarea pe fond.

              Asadar, ori de cate ori se solicita instituirea sechestrului judiciar asupra unui bun, in mod obligatoriu trebuie indeplinite, cumulativ, doua conditii de admisibilitatre:

– existenta pe rolul instantei a procesului asupra proprietatii bunului respectiv, avand ca obiect partaj, constatare nulitate contract etc.

– masura este necesara pentru conservarea dreptului respectiv.

Speță sechestru judiciar

Cu privire la numirea administratorului sechestru, intr-o Decizie de speta , Tribunalul Bihor, ca instanta de apel, retine:

„Paza bunului sechestrat va fi încredintata persoanei desemnate de parti de comun acord, iar în caz de neîntelegere unei persoane desemnate de instanta care poate fi chiar detinatorul bunului cum de altfel a dispus prima instanta. Acest administrator sechestru este îndreptatit sa efectueze toate actele de conservare si de administrare sa încaseze orice venituri si sume datorate, sa plateasca datorii cu caracter curent precum si datorii constatate prin titlu executoriu si dupa finalizarea judecatii administratorul sechestru trebuie sa predea bunul împreuna cu fructele acestuia inclusiv veniturile încasate aceleia dintre parti careia bunul i-a fost atribuit prin hotarare, iar daca administratorul sechestru a fost el însusi parte în litigiu si a obtinut castig de cauza atunci va pastra bunul si fructele.

            Avand în vedere ca în cauza se justifica numirea unei alte persoane ca administrator sechestru al vehicolului dat fiind faptul ca exista indicii rezonabile ca paratul intimat M_____ E____ permite folosirea si posesia autovehicolului si de terte persoane si cum partile nu au convenit cu privire la desemnarea unui alt administrator sechestru, instanta de apel apreciaza ca reclamantul apelant ofera garantii suficiente privind pastrarea si conservarea vehicolului, avand în vedere ca acesta este cel care a promovat litigiul prin care solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare privind autoturismul si urmareste readucerea acestuia în masa bunurilor de împartit ale sotilor “.

Citește și Executarea silită la hotărâri judecătorești cu minori