Executarea silită imobiliara. Efectele actului de adjudecare

adjudecare imobil
Licitatia imobiliara si efectele acesteia referitor la adjudecarea unui imobil

Când se finalizează executarea silită? Mai are posibilitatea debitorul (sau orice altă persoană) de a achita creanța după data adjudecării bunului imobil? Sunt chestiuni asupra cărora în practica judiciară s-au creat controverse. Stabilirea momentului finalizării executării silite a fost una dintre acestea.

Actul de adjudecare

Potrivit articolelor 854, 855 , 856 C.pr.civ. , dupa plata integrala a pretului de catre adjudecatar,  executorul judecatoresc, pe baza procesului verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare. Un exemplar al acestuia va fi predat adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate. In baza acestuia adjudecatarul va fi pus in posesie. La solicitarea din oficiu a executorului judecatoresc isi va putea inscrie in cartea funciara dreptul de proprietate asupra imobilului adjudecat. 

Asadar, putem afirma ca actul de adjudecare emis de catre executor, in urma licitatiei, pe baza procesului verbal de licitatie, este ultimul act ce se emite in faza executarii silite si care marcheaza finalizarea acesteia (adjudecatarul intabulandu-si in cartea funciara dreptul de proprietate astfel dobandit).

In realitate, desi Codul de procedura civila nu prevede expres acest lucru, intocmirea actului de adjudecare de catre executorul judecatoresc este doar o formalitate ulterioara adjudecarii si obligatorie pentru executor. Astfel, executarea silita se finalizeaza practic prin adjudecarea bunului respectiv in cadrul licitatiei si intocmirea procesului verbal de licitatie, in conformittae cu disp. art 847 C.pr.civ. 

Acesta este de fapt actul care pune capat executarii silite. Potrivit art 857 C.pr.civ. de la data adjudecarii,  adjudecatarul devine proprietar. De la aceasta data el are dreptul la fructe si venituri, datoreaza dobanzi pana la plata integrala a pretului (daca plata pretului s-a facut in rate) si suporta toate sarcinile imobilului.

Actul de adjudecare emis ulterior (in baza procesului verbal de licitatie ) este doar actul prin care se intabuleaza dreptul de proprietate in cartea funciara si-i da posibilitatea adjudecatarului (nou proprietar) de a dispune de bunul respectiv (il poate vinde la randul sau ori il poate greva cu sarcini).

Data adjudecării și consecințele acesteia

In concluzie, dupa data adjudecarii bunului, debitorul (sau o alta persoana interesata) nu mai are posibilitatea legala de a consemna la dispozitia creditorului  valoarea creantei, iar executorul nu mai este indreptatit sa constate incetarea executarii silite. Acest lucru se poate face doar pana la data la care bunul a fost declarant adjudecat, in cadrul licitatiei,  respectiv pana la data intocmirii procesului verbal de licitatie. (In acest sens este si Decizia civila nr. 624/2018, pronuntata de Tribunalul Timis – Sectia civila.)