Când sunt nelegale procesele verbale de contravenție

contestare proces verbal
Cand puteti contesta cu succes procesele verbale ale politiei

În cele ce urmează vă prezentăm un motiv de nelegalitate a unui proces verbal de contravenție. Astfel, dacă sunteți în ipostaza de a fi sancționat, veți ști când puteți contesta și câștiga în fața organelor de poliție. Mai jos aveți prezentarea teoretică și ilustrarea cu o speță de la Judecătoria Timișoara. 

Motiv de nelegalitate a procesului verbal de contraventie : incompatibilitatea sanctiunilor dispuse prin acesta , respectiv sanctiunea avertismentului ( ca sanctiune  principala ) si  sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 sau 60 de zile .

Potrivit dispozitilor art. 5 din OUG nr. 2/2001 : 

(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare.

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt:

a) avertismentul;

b) amenda contravențională;

…………………………………………..

 (3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;

 (5) Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite.

(6) Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei și pot fi cumulate.

Dispozitiile art. 7 din acelasi act normativ prevad ca :  (1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale.

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.

Aplicarea sanctiunii avertismentului presupune savarsirea unei fapte de gravitate minima , cu un grad de pericol social foarte redus , in timp ce  suspendarea dreptului de a conduce presupune  o  sanctionare excesiva,  nejustificata de gradul de pericol social concret al faptei savarsite.

Asadar, prin raportare la dispozitiile art. 5 al. 5 si 6 din Og nr. 2/2001   aceste sanctiuni nu se pot cumula, instantei de judecata revenindu-i sarcina de a aprecia asupra  legalitatii aplicarii acestora , analizand gradul de pericol social al faptei savarsite si tinand seama de imprejurarile concrete in care aceasta a fost savarsita .

Oportunitatea aplicarii unei asemenea masuri nu poate fi sustrasa controlului instantei de judecata, conform art 34 din OG nr.2/2001 si art 6. 7 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in conditiile in care Curtea Europeana a considerat ca pana si sanctiunea complementara a punctelor de penalizare (care poate fi aplicata in materie contraventionala ) are caracter penal, in sensul art 6, 7 din Conventie (cauza Malige contra Frantei). 

In acest sens, Judecatoria Timisoara , printr-o Sentinta pronuntata in octombrie 2020 retine ca : “ Este ilegal  ca petentei sa ii fie aplicate, totodata, avertismentul si suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 60 de zile, deoarece cele doua sanctiuni sunt incompatibile sub aspectul gravitatii faptei pe care ar trebui sa o sanctioneze”. 

In speta, instanta a dispus anularea partiala a procesului verbal de contraventie intocmit de IPJ Timis – Biroul Rutier, in ceea ce priveste sanctiunea complementara a suspendarii si retinerii permisului de conducere pentru o perioada de 60 de zile , mentinand sanctiunea avertismentului ca urmare a inlaturarii depozitiei martorului audiat in cauza cu privire la starea de fapt retinuta de agentul consatator .