Cine primeste locuinta după divort

divort avocat Timisoara
Avocat in Timisoara, beneficiul locuintei dupa divort

Atribuirea beneficiului locuinței conjugale, prevazută de art. 324 al.1 si 4 Noul Cod Civil

Dispoziţiile art. 324 alin. 1 NCC prevăd că la desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soţi. Se ţine seama, în ordine, de:

  • interesul superior al copiilor minori;
  • culpa în desfacerea căsătoriei;
  • posibilităţile locative proprii ale foştilor soţi.

Alineatul 4 al aceluiasi articol arata ca aceste prevederi se aplica în mod similar şi în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor doi soţi. Atribuirea beneficiului locuinţei conjugale produce efecte până la data rămânerii definitiva a hotărârii de partaj.

Se constată astfel că prin art. 324 alin. 4 din noul Cod civil legiuitorul a reglementat atribuirea beneficiului locuinţei conjugale în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor doi soţi. Aceasta până la data rămânerii definitiva a hotărârii de partaj, având în vedere ipoteza înscrisă în art. 324 alin. 1 din noul Cod civil. Respectiv aceea că la desfacerea căsătoriei nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg. (…)

Asadar beneficiul locuinței conjugale se atribuie unuia dintre soti. În condițiile dovedirii existenței unei situaţii conflictuale generată de comportamentul agresiv al celuilalt soț, atât faţă de aceasta, cât şi faţă de copii.

Obținerea și durata în timp a beneficiului

Aceasta solicitare trebuie formulata in cadrul actiunii de divort (in cazul reclamantului) sau printr-o cerere reconventionala (in cazul paratului), instanta de judecata competenta sa se pronunte asupra ei fiind instanta care judeca procesul de divort.sura este limitată în timp până la data rămânerii definitiva a hotărârii de partaj.

O data cu formularea acestui capat de cerere, se solicita si evacuarea paratului din locuinta , pana la ramanerea definitiva a hotararii de partaj.

Aceasta prevedere reglementata de Noul cod civil are o deosebita importanta practica , in conditiile in care un proces de partaj poate dura ani de zile, timp in care sotul violent/agresiv sau care face imposibila convietuirea, continua sa stea in casa, care este bun comun, pana se finalizeaza partajul acesteia .

Asadar, in contextul în care locuinţa conjugală nu poate fi folosită în comun de catre fostii soti, prin acest text de lege ( art. 324 al 1 si 4 NCC ) este protejat atât interesul partii respective şi al copiilor, punându-se astfel capăt stării conflictuale dintre membrii familiei, cât şi dreptul de proprietate asupra bunului comun al celuilalt sot, care nu a obţinut acest beneficiu, în contextul în care, asa cum am aratat, măsura atribuirii beneficiului locuinţei conjugale este limitată în timp, până la rămânerea definitiva a hotărârii de partaj.