avocat in Timisoara
Servicii de asistență-reprezentare în instanțe din Timișoara sau București, consultații juridice, servicii de avocatură în cauze civile

ServiciiOpiniiArticole

Avocat Mirela David despre promisiunea de vânzare-cumpărare

avocat in Timisoara dicasterial
Avocat in Timisoara – Palatul Dicasterial

Avocat Mirela David oferă celor interesați lămuriri asupra problematicii legate de promisiunea de vânzare-cumpărare. Există în spațiul public o diversitate de opinii (și interese) legate de acest aspect. Este adevărat că și practica neunitară din instanțele românești a generat neclarități. Iată că datorită intervenției ICCJ lucurile au fopst puse la punct. Pe site-ul nostru veți găsi răspunsuri legate de situația când doar unul dintre coproprietari face o promisiune de vânzare cumpărare. Apoi, despre solemntitatea necesară actului, precum și despre efecte. Când se transformă o promisiune în contract…

Avocat Mirela David vă sugerează să citiți articolele de mai jos:

Caracterul de titlu executoriu al contractelor de închiriere

semnare contract de inchiriere

Orice avocat vă recomandă să înregistrați conctractele de închiriere la ANAF. Astfel, veți obține pentru contractul dvs caracterul de titlu executoriu.

Sau mergeți la un notar public și autentificați actul dvs. Veți avea garanția că vă veți încasa chira și vă veți putea evacua chiriașul.

Aflați mai multe despre caracterul de titlu executoriu al unui contract

Avocat Mirela David vă sfătuiește

avocat contracte constructii
Avocat Timisoara despre impreviziune

Un avocat conștiincios își va supraveghea întotdeauna clienții. Le va da sfaturile cele mai bune mereu. De exemplu, acum, în aceste vremuri dificile, ce facem cu prețurile care au crescut? Cum mai pot fi valabile prețurile lucrărilor deja contractate? Cabinetul nostru de avocatură a publicat un articol care se referă la impreviziunea contractelor. Vă recomandăm să citiți acest articol semnat de avocat Mirela David din Barou Timiș

Cabinet de avocatură implicat în amenda ptr primar

avocat Timisoara

O acțiune promovată de cabinetul nostru de avocatură s-a soldat cu o sentință a Tribunalului Timiș intens discutată în municipiul Timișoara. Astfel vă informăm că Primarul Dominic Fritz, a fost amendat de Tribunalul Timis cu 460 lei / zi de intarziere, pentru ca nu a pus in aplicare o hotarare judecatoreasca. Află despre modul în care s-a reflectat în presa locală sentința Tribunalului Timiș

În ceea ce privește detaliile strict juridice ale acestei spețe vă recomandăm să citiți articolul nostru referitor la refuzul unei instituții a statului de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

avocat palat dicasterial timisoara
Palatul dicasterial, cei mai mulți avocați din Timișoara de aici își câștigă pâinea…

Servicii oferite de avocat Mirela David în Timișoara

      
 


Drept civil

 • consultanta juridica
 • actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative
 • revendicare imobiliara si mobiliara
 • garantie pentru evictiune
 • simulatie;
 • rezolutiunea si rezilierea contractelor;
 • granituire;
 • partaj judiciar;
 • succesiuni;
 • actiuni privind dreptul de servitute;
 • raspundere civila delictuala si contractuala;
 • actiuni în nulitatea actelor;
 • actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice ;
 • actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
 • actiuni in pretentii;
 • actiuni posesorii;
 • uzucapiune;
 • mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;
 • recuperari de creante;
 • iesiri din indiviziune;
 • contraventii;
 • recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;
 • masuri asiguratorii;
 • evacuari;
 • exproprieri;
 • executari silite;
 • contestatii la executare;
 • redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de: vanzare – cumparare, imprumut, depozit, donatie, intretinere, inchiriere, renta viagera, comodat
 • tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri;
 • legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;
 • asistenta si reprezentare in fata notarului public;
 • negocieri;
 • achizitii imobiliare;

mergi la inceputul paginii

Dreptul asigurarilor

 • litigii cu asiguratorii pentru neplata daunelor, pentru intarzierea la plata
 • asistare la negocierile cu asiguratorii pentru plata pe cale amiabila a daunelor/despagubirilor

mergi la inceputul paginii

Dreptul muncii

 • Consultatii juridice;
 • Redactarea de cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de apel si recurs, ordonante presedintiale, concluzii scrise, intocmirea de acte juridice specifice dreptului muncii;
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata de orice grad pentru:
 • Contractul de munca – negociere, incheiere si desfacere;
 • Relatiile dintre angajat si angajator;
 • Protectia muncii, P.S.I. si paza;
 • Negocieri si medieri;
 • Decizii de imputare si angajamente de plata;
 • Reincadrarea in munca si plata salariilor restante;
 • Disponibilizari, salarii compensatorii, ordonante;
 • Stabilirea si plata pensiilor, civile si militare;
 • Contestarea deciziei de pensionare si recalcularea pensiei.
 • Decaderea din drepturile parintesti;
 • Asistenta juridica, consultatii juridice si reprezentarea in fata Caselor de Pensii, a angajatorilor si a instantelor de judecata, pentru evitarea sau rezolvarea diferendelor ce se ivesc in domeniul asigurarilor sociale.

mergi la inceputul paginii

Drept comercial si societar

In domeniul contractelor comerciale furnizam solutii optime pentru diferitele tipuri de tranzactii si contracte comerciale, vizand si aspectele legate de negocierea si incheierea lor, pentru a minimaliza riscurile ce pot aparea cu ocazia executarii.

 • contracte comerciale – redactare si atestare;
 • asistare la negocieri de contracte si tranzactii;
 • recuperare creante – executare silita;
 • redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti;
 • procedura ordonantei de plata;
 • asistare informare/mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;
 • intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri;
 • obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele;
 • asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
 • infiintare societati comerciale;
 • redactare act constitutiv;
 • modificare act constitutiv;
 • redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.;
 • rezervare denumire societate;
 • obtinere certificat de cazier fiscal;
 • obtinere certificat constatator;
 • majorare/reducere capital social;
 • cesiune parti sociale/actiuni;
 • intrare/retragere asociati;
 • numire administratori/cenzori;
 • infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizare de functionare;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificare date de identificare asociati;
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.
 • reziliere/ rezolutiuni de contracte intre societati, profesionisti, intre si cu autoritati publice
 • contestarea la C.N.S.C. a licitatiilor publice
 • litigii intre societati / intre autoritati publice / intre profesionisti/ cu autoritati publice

mergi la inceputul paginii

Dreptul familiei

 • consultanta juridica;
 • redactare actiuni;
 • asistenta juridica si reprezentare in procese de:
 • divort;
 • partaj;
 • pensie de intretinere;
 • incredintare spre crestere si educare a copiilor minori;
 • stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia;
 • stabilire program de vizitare minor.

mergi la ]nceputul paginii

Drept imobiliar si constructii

Societatea noastra ofera consultanta privind achizitionarea si dezvoltarea de imobile, concesiuni, constructii, finantarea proprietatilor, administrarea proprietatilor.

Va oferim experienta noastra cu privire la aspectele legale ce vizeaza tranzactionarea de terenuri si imobile, intravilan si extravilan, realizarea unei constructii, inclusiv cele legate de administrarea si conservarea constructiilor

Consultanta in domeniu cuprinde:

 • achizitionarea si vanzarea de proprietati
 • constructia de proprietati
 • optiuni de cumparare si drepturi de preemptiune.
 • autorizatii de construire
 • antecontracte si contracte ( construire, antrepriza, subantrepriza, asociere, inchiriere, )
 • verificarea actelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de construire
 • litigii imobiliare
 • Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
 • Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara
 • Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni)
 • Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru
 • Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara
 • Obtinere cartea tehnica a constructiei
 • Obtinere fisa de date sintetice
 • Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor
 • Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

mergi la inceputul paginii

Drept fiscal

Serviciile noastre vizeaza problemele generale legate de impozite si taxe, sens in care acordam consultanta juridica luand in considerare toate implicatiile fiscale ale tranzactiilor.

Consultanta oferita de noi in domeniul dreptului fiscal cuprinde:

 • asistenta juridica la operarea controalelor/inspectiilor fiscale;
 • asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata si a autoritatilor fiscale;
 • aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale.
 • contestarea masurilor luate de organele de control
 • contestarea deciziilor de impunere si a proceselor – verbale de control sau contraventie.
 • parcurgerea procedurilor prealabile
 • asistare in problemele conexe

mergi la inceputul paginii

Drept administrativ

 • consultanta juridica;
 • redactare de cereri si plangeri prealabile de orice fel;
 • reprezentare in fata instantelor de judecata, institutiilor publice precum si in fata Comisiilor de Disciplina;
 • contestatii de orice fel impotriva deciziilor emise de institutiile publice .

mergi la inceputul paginii

Asociatii si fundatii

 • infiintare asociatii si fundatii, sindicate, federatii;
 • obtinere reprezentativitate sindicate;
 • modificare acte constitutive;
 • redactare acte aditionale;
 • redactare procese verbale ale organelor aociatiei sau fundatiei;
 • consultanta in derularea activitatii;

mergi la inceputul paginii

Executare silita

 • executarea hotararilor judecatoresti, arbitrale, biletelor la ordin, cec-urilor, contractelor de imprumut autentificate sau certificate precum si a altor titluri executorii
 • contestatii la executare silita, pentru anularea anumitor acte de executare, impotriva incheierilor ( proceselor verbale de stabilire cheltuieli ale executorilor judecatoresti ), contestatii impotriva titlului executoriu, opozitii la executare.
 • suspendari provizorii ale executarii silite
 • asistare la esalonari de plata
 • alte probleme conexe.

mergi la inceputul paginii

Drept penal

 • Consultatii juridice
 • Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala – Politie si Parchet , respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad;
 • Redactarea de plangeri , denunturi , memorii , alte cereri;
 • Redactarea , depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
 • Sesizarea organelor de urmarire penala;
 • Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate;
 • Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala;
 • Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente;
 • Luarea masurilor de restituire a unor bunuri;
 • Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii;
 • Liberarea provizorie;
 • Contestatii in anulare , revizuiri;
 • Revocarea masurilor de siguranta;
 • Reabilitari;
 • Contopiri , liberari conditionate , amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii , inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;
 • Consultanta juridica pentru :
 • infractiuni economice;
 • infractiuni financiar-contabile;
 • infractiuni fiscale;
 • infractiuni de fals si uz de fals;
 • infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii;
 • redactari de cereri si plangeri penale;
 • reprezentare si asistenta juridica in procese penale;
 • contraventii.
 • alte cereri

mergi la inceputul paginii